Saturday, May 23, 2009

SRC DALAM DIALOG INTEGRITI KEPIMPINAN MUDA.

DIALOG INTEGRITI KEPIMPINAN MUDA:

Belia dan Politik.

Sejak dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 23 April 2004 di Putrajaya, Pelan Integriti Nasional (PIN) telah menjadi satu gerakan peringkat Nasional dan semua golongan masyarakat harus bersama-sama membudayakan integriti dalam kehidupan seharian. Integriti telah menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara yang maju dengan acuan yang tersendiri dengan sasaran yang telah ditetapkan. Antara sektor terpenting dalam usaha pengukuhan integriti ialah golongan belia dan sektor politik.

Pembangunan belia adalah satu isu yang penting dalam pembangunan negara. Namun begitu subjek pembangunan belia ini masih dianggap sebagai satu isu yang mudah dan kurang mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Belia merupakan pewaris negara dan masa depan negara adalah bergantung kepada generasi belia pada hari ini.

Atas kesedaran itu, program Dialog Integriti Kepimpinan Muda: Belia dan Politik, dirancang untuk menjadikan integriti sebagai teras kepada semua tindakan dan pemikiran politik di semua peringkat kepimpinan.

MATLAMAT

Memperkukuhkan Gerakan Belia Melalui Pembudayaan Integriti.

OBJEKTIF

1. Memberikan kesedaran tentang betapa pentingnya integriti kepimpinan sebagai satu amanah.

2. Memperkukuhkan jati diri golongan belia dalam menghadapi era globalisasi dan cabaran pembangunan bangsa.

3. Menyediakan medium untuk membincangkan isu-isu belia dan integriti yang menjadi permasalahan dalam melahirkan modal insan yang berkualiti.


Tarikh: 23 Mei 2009 (Sabtu)

Tempat:Institut Integriti Malaysia

Masa: 8.30 pagi sehingga 5.30 petang.

Peserta: 50 - 60 orang yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin persatuan belia yang berdaftar.


TENTATIF PROGRAM


08.30 Ketibaan Peserta

09.00 Taklimat Program

09.30 Dialog Integriti 1: “Cabaran Membudayakan Integriti Golongan Belia Malaysia”

Moderator

Institut Integriti Malaysia (IIM)

Ahli Panel 1

Pelan Integriti Nasional: Penilaian dan Hala Tuju

Y. Bhg. Datuk Dr. Mohd Tap Salleh

Presiden Institut Integriti Malaysia (IIM)

Ahli Panel 2

Cabaran Integriti Belia Hari ini.

Y. Bhg. Datuk Prof. Madya Haji Abd. Halim Sidek

Ketua Pegawai Eksekutif

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia

11.00 Sesi Soal Jawab (dialog)

11.30 Perbincangan Kumpulan

12.00 Pembentangan Kumpulan

12.30 Makan Tengah Hari

02.30 Dialog Integriti 2: “Peranan Belia Dalam Kestabilan Politik dan Sosial Nasional”

Moderator

Majlis Belia Malaysia (MBM)

Ahli Panel 1 (pelajar/belia)

Ahmad Fahmi Mohd Samsudin

Majlis Perwakilan Pelajar UIAM

Ahli Panel 2 (Sosial)

Y. Brs. Dr. Siva Murugan Pandian

Timbalan Dekan

Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, USM

Ahli Panel 3 (Sosial)

Dr Lee Yok Fee (UPM)

04.00 Sesi Soal Jawab (dialog)

04.30 Perbincangan Kumpulan

05.00 Penutupan

05.30 Bersurai

No comments: