Wednesday, May 20, 2009

Saranan Dato' Khalid Nordin kpd mahasiswa sempena Konvensyen MPP IPTA 2009


Konvensyen MPP IPTA 2009

"Pada Sabtu lepas saya telah sempat meluangkan masa berkunjung ke Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) di Batu Pahat, Johor untuk bertemu dengan barisan pemimpin pelajar, bersempena dengan Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA 2009. Konvensyen yang setiap tahun diadakan ini antara lain bermatlamat untuk memberi pendedahan kepada kepimpinan mahasiswa dari seluruh IPT mengenai aspek-aspek kepimpinan, selain membuka ruang dan platform kepada mereka untuk sama-sama berbincang, melontarkan pandangan serta idea dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin pelajar.

Sesungguhnya konsep Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Y.A.B Perdana Menteri juga tidak terkecuali untuk sama-sama diterjemahkan oleh para pemimpin mahasiswa IPT. Ini lantaran dalam kehidupan harian, suasana dan persekitaran kampus di universiti bolehlah dianggap sebagai sebuah microcosm atau cerminan kepada sebuah wilayah atau negara.

Tambahan pula, saya juga berpendapat slogan ‘Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’ adalah selari dengan amanah dan tanggungjawab yang dipikul oleh pemimpin mahasiswa. Dalam menterjemahkan slogan ini pula, pertamanya, seseorang pemimpin mahasiswa itu sendiri perlu mengenalpasti siapakah ‘rakyat’ dalam konteks mereka sebagai seorang pemimpin mahasiswa. Dengan mengenalpasti ‘rakyat’ tersebut, maka adalah diharap penekanan serta penumpuan dapat diberikan kepada aspek pencapaian dan prestasi sebagai langkah seterusnya. Ianya juga merupakan penterjemahan dalam melaksanakan tanggungjawab seseorang pemimpin pelajar. Saya juga yakin, sebagai pemimpin pelajar yang mempunyai ilmu, matang serta berani berdepan dengan dugaan dan cabaran, para pemimpin mahasiswa sudah bersedia untuk membincangkan isu-isu yang lebih besar, soal-soal membangunkan negara bangsa yang kelak akan menentukan masa hadapan negara serta memastikan survival dan kelangsungan negara ini.

Harapan saya agar konvensyen tersebut telah memberi sedikit sebanyak pendedahan dan pengalaman berguna kepada pemimpin pelajar terlibat. Diharapkan juga semoga segala perbincangan, perdebatan dan juga pandangan yang telah diperolehi sepanjang konvensyen tersebut dapat terus dihayati, selaras dengan usaha pembangunan pelajar secara holistik." kata YB Khalid Nordin.


Sumber dari : http://khalednordin.wordpress.com

No comments: