Monday, July 14, 2008

:: Becoming Your Best Friend ::

Seorang sahabat adalah jiwa yang sama dalam dua badan yang berbeza.
Maka peribadi yang menjadi sahabat bagi dirinya sendiri adalah sahabat yang terbaik

*seorang sahabat tidak memiliki kepentingan lain dari kita kecuali membantu kita menjadi peribadi yang bahagia dengan pilihan-pilihan baik kita*

No comments: