Saturday, March 27, 2010

Masihkah ada Muallim yang berjiwa Murobbi?

Mu'allim yang berjiwa Murobbi harus bertindak sebagai pemimpin, guru, orang tua, dan sahabat bagi muridnya . Mereka juga harus tahu untuk memimpin, mengajar, membimbing, dan bergaul.

Sebenarnya, keutamaan seorang murabbi sebagai pendakwah bagi ummat, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, dsb. Saya ingin kongsikan beberapa keutamaan seorang Murobbi dalam sebuah halaqah islamiyyah.

1. Menjalankan Sunnah Rasul.

Rasulullah s.a.w telah mentarbiyyah sahabat-sahabatnya dalam sebuah halaqah. Beliau membina halaqah selama hidupnya, baik ketika di Mekah (contohnya di Darul Arqam) mahupun di Madinah (contohnya majlis ilmu di Masjid Nabawi). Jadi, menjadi murobbi bererti melaksanakan sunnah Rasulullah s.a.w.

2. Mendapatkan Pahala Yang Berlipat Ganda.

Sabda Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud; "Sampaikan dariku walau pun satu ayat" - (Bukhari dan Tarmizi) "

Barangsiapa yang mengajarkan Islam kepada orang lain maka ia akan mendapatkan pahala. Semakin efektif cara pengajarannya, semakin berlipat ganda pahala yang akan didapatkan. Halaqah adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengajar tentang Islam. Kerana itu, menjadi murobbi akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

3. Mencetak Peribadi-Peribadi Unggul

Nabi Muhammad s.a.w adalah murobbi yang telah berhasil mencetak generasi terbaik sepanjang masa. Oleh sebab itu, menjadi murobbi bererti turut membina peribadi-peribadi unggul harapan umat dan bangsa. Sangat aneh jika seorang muslim tidak mahu menjadi murobbi padahal ia sebenarnya sedang melakukan tugas yang besar dan penting bagi masa depan umat dan bangsa.

4. Belajar Pelbagai Keterampilan.

Dengan membina, seorang murobbi akan belajar tentang berbagai hal. Misalnya, ia akan belajar tentang bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, komunikasi, bergaul, mengemukakan pendapat, mempengaruhi orang lain, merencanakan sesuatu, menilai orang lain, mengatur waktu, mencipta sesuatu, mendengar pendapat orang lain, mempercayai orang lain, dan lain sebagainya. Pembelajaran tersebut belum tentu didapatkan di sekolah formal. Padahal manfaatnya begitu besar, bukan hanya akan meningkatkan kualiti pembinaan selanjutnya, tapi juga bermanfaat untuk kesuksesan hidup seseorang.

5. Meningkatkan Iman dan Taqwa.

Dengan menjadi murobbi, seseorang akan dapat meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah Lillahi Ta'ala. Secara psikologinya, orang yang mengajarkan orang lain akan merasa seperti menasihati dirinya sendiri. Ia akan berupaya meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah seperti yang ia ajarkan kepada orang lain. Alhamdulillah akhirnya insyaAllah, hidupnya akan menjadi tenang kerana dekat dengan Allah dan terhindar dari kemaksiatan.

7. Melatih diri dalam kumpulan / jamaie

Seorang murabbi yang membina mad’u dalam sebuah kebersamaan halaqah, mampu menjadi pengatur dan manajer dalam sebuah amal jama’i yakni amal yang dibangun dalam sebuah tanzim/manajemen dakwah. Dan pada giliran yang lain, ia pun mampu menjadi salah satu pasukan dalam barisan pelaksana. Hal ini sangat penting dalam dalam pencapaian tujuan sebuah amal jama’i.

8. Merasakan Manisnya Ukhuwah.

Untuk mencapai sasaran-sasaran halaqah, murobbi dituntut mampu bekerjasama dengan peserta halaqah. Kerjasama tersebut akan berbuah pada manisnya ukhuwah Islamiyah di antara murobbi dan mad’u. Betapa banyak orang Islam yang tidak dapat merasakan manisnya ukhuwah. Namun dengan menjadi murobbi, seorang muslim akan berpeluang untuk merasakan manisnya ukhuwah.

Akhirnya , dengan memahami peranan dan kepentingan seorang mua'llim yang berjiwa murobbi bagi agama dan umat, tak ada alasan lagi bagi kita untuk mengelak menjadi murobbi. Kita harus berupaya sekuat tenaga untuk menjadikan diri kita sebagai murobbi yang sukses membina mad’u. Inilah pekerjaan besar yang masih banyak “kelompangannya”. Inilah tugas besar yang menanti kita untuk bertindak.Sumber berita : A/P
Bahan Bacaan : Menjadi Murabbi Sukses, Satria Hadi Lubis


http://khazazin.blogspot.com/

No comments: