Monday, June 1, 2009

Tarikh Keramat 1 Jun 09 bersamaan 7 JamadilAkhir 1430H

e-zafran.com beroperasi secara rasmi.

Zafran Blog, Zafran Store, dan kedai online Zafran Management.

zafranteam@gmail.com (bisnes, motivasi, pengurusan, muzik, kefasilitatoran).

No comments: