Saturday, April 4, 2009

Teknik :: Mengautomasikan penutupan komputer

Komputer seperti peralatan elektrik yang lain sentiasa akan menggunakan tenaga apabila ianya dihidupkan. Komputer yang telah dihidupkan perlulah dipadamkan apabila tidak digunakan pada masa yang panjang, sebagai contoh apabila telah tamat waktu perkerajaan.

Namun adakalanya pengguna terlupa untuk menutup komputer apabila pulang dari pejabat. Ini akan mengakibatkan kenaikan suhu dan komputer terdedah kepada kenaikan dan penurunan arus elektrik yang tidak seragam.

Kini terdapat perisian yang boleh membantu menutup dan menghidupkan sesebuah komputer pada masa yang ditetapkan.

Alamat laman web yang boleh di ww.ampsoft.net/utilities/WinOFF.php

No comments: