Sunday, March 6, 2011

Bagaimana hendak memulakan projek animasi 3D anda.

Cara terbaik untuk memulakan projek animasi 3d anda adalah dengan mendapatkan sebuah program perisian yang khusus dibuat untuk membuat animasi 3d. Terdapat banyak perisian yang telah dibina untuk membuat animasi 3d. Program ini antaranya: Poser, 3d Studio Max, Daz 3d, Bryce, Carrara, Animation Master, Maya, LightWave, Anim8or, 3D Canvas, dan Blender. Karena ada banyak software animasi 3d yang tersedia, penting untuk mencari perisian yang terbaik untuk keperluan anda mengikut keadaan.
1. Tuliskan butiran projek animasi 3d yang anda ingin hasilkan dan sebab mengapa anda ingin membuatnya. Misalnya, projek anda untuk berseronok atau untuk memulakan langkah ke arah profesion dalam animasi3d.

2. Tuliskan jumlah masa anda ingin menyelesaikan projek ini. Hal ini untuk melihat apakah anda ingin cepat membuat animasi 3d tersebut atau apakah itu adalah sesuatu yang anda tidak keberatan menghabiskan masa yang lama.

3. Petakan masa anda ingin memahirkan diri untuk menggunakan perisian animasi 3d. Hal ini untuk melihat apakah anda ingin menggunakan perisian yang mudah dipelajari atau menggunakan software yang agak sukar dan memakan masa untuk dipelajari.

4. Cuba kaji program yang disebutkan dalam bahagian pendahuluan di atas dan lihat perisian terbaik untuk keperluan anda dalam menentukan tujuan, masa, dan wang.

5. Tentukan dan dapatkan perisian program animasi 3d yang anda akan gunakan. Setelah memutuskan perisian mana yang akan digunakan bersesuaian dengan perancangan anda, anda kini sudah boleh mula mengikuti tutorial bagaimana membuat 3d animasi.
No comments: