Friday, April 9, 2010

La takrobu-zina...Khalwat dibenarkan dalam Islam. Bukan berkhalwat dengan sesama manusia, tetapi berkhalwat bersama Tuhan yang Esa, yang maha kasih kepada kekasih kita, Muhammad Sallallahualaihiwasallam...

No comments: